horso by themepul

Projekt CoFarm4Cities – URBANO VRTNARJENJE

Trajanje projekta: 04. 2024–03. 2026

Naša šola je med prvimi tremi pilotnimi šolami v Sloveniji, ki sodelujejo pri razvoju izobraževalnega programa za učence in programa usposabljanja za učitelje, ki temeljita na prehranski samooskrbi in trajnostnih načelih. Dejavnosti potekajo v sklopu mednarodnega projekta CoFarm4Cities, ki ga v Sloveniji vodita Mestna občina Ljubljana in program Ekošola (Društvo DOVES – FEE Slovenia).

Mednarodni projekt CoFarm4Cities

Cilj mednarodnega projekta je oblikovanje trajnostnega modela urbanega kmetijstva v srednji Evropi, ki bo služil kot učinkovito orodje za preprečevanje širjenja mest in za prehod v bolj trajnostni prehranski sistem in družbo. Partnerji projekta CoFarm4Cities poleg Ljubljane prihajajo še iz štirih evropskih mest, Budimpešte, Zagreba, Torina in Krakova. Dolgoročno pričakujemo spremembo odnosa otrok in njihovih družin do pridelave hrane, predvsem do dajanja prednosti lokalno pridelani hrani.

Sodelovanje šol

Naše aktivnosti v projektu vključujejo vzpostavitev oziroma dopolnitev vrta na območju šole, postavitev visokih gred, vrtnarjenje in skrb za vrt. Učencem bomo predstavili in razložili osnovne pojme, povezane z urbanim kmetijstvom, trajnostjo in samooskrbo, ter koncepte različnih strategij pridelave in predelave hrane, družbene odgovornosti in trajnostnega načina življenja. Poleg tega se bomo udeleževali dogodkov in vrtnarskih delavnic na izobraževalnem poligonu na Rakovi jelši ter sodelovali z zunanjimi deležniki. Vse aktivnosti bomo dokumentirali s fotografijami ali videoposnetki.

DEJAVNOSTI NAŠE ŠOLE:

 • Vzpostavitev oziroma dopolnitev vrta na območju šole.
 • Aktivnosti na vrtu (priprava zemlje, sajenje, zalivanje, nega, opazovanje rasti, pobiranje pridelkov …).
 • Učencem predstaviti in razložiti osnovne pojme, povezane z urbanim kmetijstvom, trajnostjo in samooskrbo.
 • Učencem razložiti koncepte različnih strategij pridelave in predelave hrane, družbene odgovornosti ter trajnostnega načina življenja.
 • Udeležba na dogodkih in vrtnarskih delavnicah na izobraževalnem poligonu na Rakovi jelši.
 • Sodelovanje z zunanjimi deležniki (starši, lokalna skupnost, vrtci ipd.)
 • Dokumentiranje aktivnosti s fotografijami ali videoposnetki. 

Za naš urbani vrt smo od Mestne občine Ljubljana v trajno uporabo dobili vrtnarske lopatke in motike tako da lahko učenci aktivno sodelujejo in skrbijo za vrt kar se da vestno in dosledno.

Naše dejavnosti v šolskem letu 2023/24:

 • Zasadili gredice pred vhodom v šolo s sadikami sivke
 • Na tehniškem dnevu Zeleni KDK bodo učenci 5. razredov ponovno obudili zeliščni vrtiček, tako da bodo zasadili različne dišavnice in začimbe.
 • Uredili bomo tudi prostor z tlakovanimi potkami, kjer bodo stale visoke grede

Naše dejavnosti v šolskem letu 2024/25:

 • Izbirni predmet za 8. razred: sodobno kmetijstvo ( v okviru tega predmeta bomo z učenci septembra postavili 3 visoke grade in zasadili jesenske vrtnine kot so buče, gomoljnice, kapusnice, solato…
 • Na razredni stopnji bomo izvajali interesno dejavnost Šolski vrt
 • Udeležili se bomo delavnic na vrtičkih Mestne občine Ljubljana na Rakovi Jelši v okviru projekta
 • Sodelovali s šolami, ki sodelujejo v projektu

Projekt finančno podpira program Interreg Central Europe s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

PDF dokument

PDF Vrtnarski bonton

Dostopnost