horso by themepul

Dejavnosti knjižnice

Šolska knjižnica nudi svojim uporabnikom storitve za učenje, knjige in druge vire, ki uporabnikom omogočajo, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij.

Nekaj dejavnosti v šolskem letu 2022/2023:

 • Beremo skupaj – nacionalni mesec skupnega branja od 8. septembra do 10. oktobra. Letošnja tema je povezava med branjem in gibanjem.
 • Oktober – mesec šolskih knjižnic.
 • Mednarodna in slovenska izmenjava knjižnih kazalk.
  • Sodelovanje z Mestno knjižnico Ljubljana enoto Jožeta Mazovca v okviru projekta Rastem s knjigo ter pri organizaciji obiskov knjižnice za učence posameznih razredov.
  • Mesečna nagradna uganka.
  • Razstave ob obletnicah, mednarodnih dnevih, ipd.
  • Brati gore ob svetovnem dnevu gora, 11. decembra.
  • Teden pisanja z roko v januarju.
  • Noč knjige ob svetovnem dnevu knjige, 23 aprila.
  • Vodenje tekmovanja Vesela šola.
  • Organizacija obiska Slovenskega knjižnega sejma za učence.
  • Letos se učenci ponovno zbirajo pri knjižničarskem krožku in spoznavajo delovanje knjižnice še z druge strani.

  KIZ – knjižnično informacijsko znanje je medpredmetna povezava, pri kateri učenci vsaj 4 ure na leto spoznavajo dejavnosti knjižnice, iskanje informacij in njihovo uporabo. Velik poudarek je na spodbujanju branja, tako leposlovja kot neleposlovja, uporabi knjižničnega gradiva ter na navajanju uporabljene literature pri izdelavi različnih pisnih nalog učencev (plakat, referat, seminarska naloga …).

  Navodila za navajanje:

  Dostopnost