horso by themepul

Hišni red določa pravila, ki smo jih dolžni upoštevati vsi: učenci, delavci in obiskovalci šole. Spoštovanje in upoštevanje hišnega reda omogoča nemoten potek pouka in pomeni lepše, prijetnejše življenje za vse nas.

MISLI O VZGOJI

HIŠNI RED

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

VZGOJNI NAČRT

Dostopnost