horso by themepul

Hišni red določa pravila, ki smo jih dolžni upoštevati vsi: učenci, delavci in obiskovalci šole. Spoštovanje in upoštevanje hišnega reda omogoča nemoten potek pouka in pomeni lepše, prijetnejše življenje za vse nas.

VZGOJNI NAČRT

HIŠNI RED

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

PRAVILNIK O VZGOJNIH UKREPIH

Priloge:

Priloga 2: Pravila za organizirane dejavnosti, Pravila za prostor

Priloga 3: Protokol nasilje v družini

Views: 41
Dostopnost