horso by themepul

Učbeniški sklad

ŠOLSKO LETO 2023/2024

Spoštovani starši!

Učitelji so pripravili izbor učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2023/2024. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov ureja upravljanje učbeniških skladov.

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna, učenci bodo komplete prevzeli v zadnjem tednu počitnic oz. na prvi šolski dan. Naročilnica za izposojo se izpolni v prvem razredu oz. ob vpisu in velja so zaključka šolanja učenca na naši šoli. Poskrbite, da boste učbenike zavili, saj so v uporabi več let.

Delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred bodo učenci dobili v šoli, stroške nakupa krije MVI.

Bliža se zaključek pouka, ko bodo učenci vračali izposojene učbenike. Če ste se odločili, da bi katerega od njih obdržali, prosimo, da namero o odkupu pisno sporočite v knjižnico. Odkupna cena se določi na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Če vaš otrok ob koncu leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne, ste dolžni plačati odškodnino.

Seznami za posamezne razrede:

  1. razred
  2. razred
  3. razred
  4. razred
  5. razred
  6. razred
  7. razred
  8. razred
  9. razred

INFORMACIJA O PONUDNIKIH DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN

Povezave do spletnih trgovin, kjer lahko naročite delovne zvezke in šolske potrebščine:

Go2school

Kopija – nova

Mladinska knjiga

Printink

Views: 104
Dostopnost