horso by themepul

Obvestilo obiskovalcem o izvajanju videonadzora

!!! POZOR, VSTOPATE V OBMOČJE VIDEONADZORA!!!

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da je vhod in hodnik OŠ Karla Destovnika – Kajuha, na naslovu Jakčeva ulica 42, 1000 Ljubljana, videonadzorovan. Videonadzor se izvaja 24 ur/dan.

Videonadzor izvajamo za namen varnosti ljudi in premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa v našo ustanovo oziroma izstopa iz nje za večje število oseb naenkrat, zato enakega učinka ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

Upravljavec videonadzora je: OŠ Karla Destovnika – Kajuha, Jakčeva ulica 42, 1000 Ljubljana, tajnistvo@os-kdk.si , 01 520 84 80

Pooblaščena oseba za videonadzor je hišnik v naši ustanovi.

 

Z videonadzorom se obdelujejo naslednji podatki:

  1. posnetek posameznika (slika z zvokom v kolikor to oprema omogoča),
  2. kraj posnetka,
  3. datum in čas posnetka,
  4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v območju videonadzora.

 

Posnetke pridobljene na podlagi video nadzora lahko uporabijo samo za to pooblaščene osebe in le v primeru, ko gre za utemeljen sum, da je prišlo do posega v z videonadzorom varovano dobrino. Če je na podlagi video posnetkov možno rešiti nepojasnjen dogodek, ki ima znake kaznivega dejanja, ga upravljavec posreduje pristojnim organom pregona in ga uporabit tudi za eventualne civilno pravne zahtevke, če je bila ob incidentu upravljavcu povzročena škoda. Uporaba posnetkov videonadzora sloni na pravnem temelju zakonitega interesa upravljavca, da zaščiti svoje poslovne prostore (poslovne informacije, ki so shranjene v njih), premoženje in ljudi.

Video posnetki videonadzora se hranijo izključno na snemalni napravi. Dostop do posnetkov se beleži v snemalni napravi, kjer t.i. log datoteke, predstavljajo evidenco o videonadzoru) ter je omogočen samo pooblaščeni osebi.

Videonadzorni posnetki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 

Razlog za dostop do posnetka videonadzora je lahko:

  • zahteva po zakonu,
  • odredba sodišča ali policije,
  • varnostni incident (kot npr. vlom, kraja, alarmni dogodek, samodejno zaznano premikanje izven delovnega časa, ipd.)
  • po nalogu zastopnika oz. predstojnika, kadar je podan sum, da je prizadeta z videonadzorom varovana dobrina.

 

Pravice iz naslova varstva osebnih podatkov povezanih z videonadzorom (dostop do podatkov, zahteva za izbris) lahko posamezniki uveljavijo s pisno zahtevo, posredovano na e-naslov upravljavca: tajnistvo@os-kdk.si.

Upravljavec bo ob obravnavi zahteve preveril istovetnost vlagatelja zahteve in od njega po potrebi zahteval dodatne podatke, iz katerih bo razvidna njegova upravičenost do posnetka videonadzora.

Če upravljavec zahtevi posameznika ne bo ugodil, ga bo o tem obvestil, posameznik pa bo imel možnost nadaljnjega ukrepanja pri nadzornem organu – Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana.

Views: 14
Dostopnost