horso by themepul

Pooblastilo za prevzem otroka

Vloga za daljši izostanek od pouka

Vloga za napovedano odsotnost učenca

Opravičilo za izostanek od pouka

Prijava / odjava prehrane

Obrazec – trajnik

Izpis iz evidence