horso by themepul

Šolska kronika

Šola mora v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v osnovni šoli voditi šolsko kroniko, v kateri so po kronološkem zaporedju vpisani, ki so se dogajali v posameznem šolskem letu.

Views: 78
Dostopnost