horso by themepul

Izjava o dostopnosti

Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha, Ljubljana se zavezuje, da bo v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) omogočala dostopnost spletišča vsem uporabnikom.

 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče  https://www.os-kdk.si.

Zakon o dostopnosti spletišč mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) osnovne šole zavezuje glede vsebine spletišč in mobilnih aplikacij, ki se nanašajo na osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije, kot so na primer šolski koledar in urniki. Upravne informacije vseh slovenskih osnovnih šol zbrane in objavljene na spletnem mestu resornega ministrstva: https://www.gov.si/teme/o-osnovni-soli/

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti, ki nam jo nalaga zakonodaja, smo na spletišču zagotovili možnost, da uporabniki lahko:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
 • omogočeno je ustavljanje premikov,
 • omogočeno je podčrtovanje povezav,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

 

Stopnja skladnosti

Spletišče https://www.os-kdk.si  je delno skladno z ZDSMA zaradi spodaj navedenih izjav.

 

Nedostopna vsebina

Primeri nedostopnih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki

 

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 20. 4. 2023 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana istega dne.

 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha
Jakčeva ulica 42
1000 Ljubljana
tajnistvo@os-kdk.si

 

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

 

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
01 478 47 78
gp.uiv@gov.si

Views: 5
Dostopnost