horso by themepul

Delo z nadarjenimi

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Za vsakega učenca, ki je bil prepoznan kot nadarjen, se oblikuje individualizirani program (IP) za tekoče šolsko leto. V okviru dela z nadarjenimi učenci na šoli potekajo različne dejavnosti, učenci so povabljeni k dodatnemu pouku, interesnim dejavnostim in dodatnim dejavnostim, organiziranim posebej zanje. V septembru učenci oddajo obrazec, v katerega zapišejo svoje želje in načrte, ob zaključku pouka pa pregledajo svoje delo v šolskem letu.

ODKRIVANJE IN IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV

Na podlagi opazovanja učencev med rednim VIZ delom razredniki 4. razreda v sodelovanju z učitelji iz 3. razreda predlagajo seznam učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Potencialno nadarjeni učenci so seveda lahko prepoznani tudi v višjih razredih. Do konca marca oblikujemo seznam učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, nato pridobimo soglasja staršev, sledi izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic učiteljev ter testiranje ustvarjalnosti in intelektualnih sposobnosti, ki ga opravi zunanji psiholog. Na KUZ učitelje seznani z rezultati testiranja. Učiteljski zbor potrdi seznam učencev, ki so prepoznani kot nadarjeni, starši so z rezultati obveščeni na sestanku (prisoten tudi psiholog, ki izvede testiranje). Za učence, ki dosežejo kriterij nadarjenosti, se pripravi IP, v dejavnosti pa se vključijo z novim šolskim letom.

Marta Gorjup

koordinatorka dela z nadarjenimi učenci

Views: 29
Dostopnost