horso by themepul

Opravičevanje odsotnosti

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Na podlagi 53. člena Zakona o osnovni šoli morajo straši ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo. Za opravičevanje izostankov uporabite obrazec Opravičilo za izostanek od pouka.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Za napovedano odsotnost uporabite Vlogo za napovedano odsotnost.

Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. Za daljši izostanek od pouka uporabite Vlogo za daljši izostanek od pouka.

Views: 135
Dostopnost