horso by themepul

Dietna šolska prehrana

Na šoli pripravljamo dietno prehrano za učence, katerih starši predložijo dieto, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. V primeru, da potrdila zdravnika ni, se predvideva, da zdravstvo ni prepričano v pozitivne učinke diete in ne želi prevzemati odgovornosti za kakršne koli zdravstvene posledice posebnega prehrambnega režima. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način življenja.

Dietna obravnava poteka individualno za vsakega učenca posebej.

Starši so dolžni vsako spremembo diete sproti javljati razredniku in/ali organizatorju prehrane.

Dolžnosti staršev:

  • starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti učenca z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki še pred vstopom v šolo (približno mesec pred vstopom) oz. med šolskim letom,
  • za vsako novo šolsko leto prinesite novo zdravniško potrdilo (prvih 14 dni septembru),
  • pisno javljati spremembe o izvajanju diete razredniku in/ali organizatorju prehrane,
  • dosledno javljajo odsotnost učenca z dietno prehrano (spletna aplikacija, na telefonski številki kuhinje).

Priporočila

Uveljavljanje dietne prehrane

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti

Potrdilo o ukinitvi diete

Views: 32
Dostopnost