horso by themepul
Šolska knjižnica je s prenovo v letu 2009 postala svetel in uporabnikom prijazen prostor, ki kljub 120 m² včasih postane premajhen. Gradivo je postavljeno posebej za učence in posebej za učitelje. Smo polnopravni člani sistema COBISS.
Gradivo v knjižnici je ločeno za učence in učitelje. Postavljeno je po sistemu UDK, leposlovje za učence pa po starostnih stopnjah (C, P, M), posebej so postavljene pesniške zbirke (C – poezija, P,M – poezija), uganke (C – uganke), stripi ter ljudsko slovstvo (L). Poleg knjižnega gradiva učenci in delavci šole v knjižnici lahko prebirajo tudi revije ter si izposodijo neknjižno gradivo (CD-ROMI s poučnimi vsebinami, DVD-ji, zgoščenke), učencem pa so na voljo tudi družabne igre.
Učencem sta na voljo dva računalnika, eden za iskanje podatkov o knjižničnem gradivu, drugi predvsem za iskanje informacij v zvezi s šolskim delom.
Views: 53
Dostopnost