horso by themepul

31. oktober – dan reformacije

JAZ KOT PRIMOŽ TRUBAR

Moji lubi Slovenci!

Moji lubi Slovenci, pišem vam iz Nemčije in upam, da ste prejeli to sporočilo. Ko sem začel hoditi po protestantski poti, sem moral zbežati v Nemčijo zaradi katoliške vere pri vas. Ta čas, ko sem bil v Nemčiji, sem izkoristil za pisanje knjige, napisal sem Katekizem v slovenščini ter za tiste nepismene dodal še osem strani abecednika za lažje razumevanje. Knjigo sem težko dal v tisk, podpisal pa sem se s psevdonimom Philiopatridus Illirycus, ker verjetno z mojim pravim imenom knjiga ne bi bila odobrena. Širite slovenski jezik, širite protestantsko vero in upam, da je knjiga že prišla v Slovenijo. To je vse, kar imam za povedati, ljubi Slovenci.

Lep pozdrav. Primož Trubar
(Lev Zierer)

Dragi Slovenci!

Smo v 16. stoletju, ko moramo reformirati katoliško cerkev. To obdobje naj imenujemo reformacija, v tem času moramo stopiti skupaj. Le tako lahko pokažemo katoliški cerkvi, da hočemo spremembe. To pomeni, naj bo cerkev revna in preprosta, prav tako tudi bogoslužje. Zavzeti se moramo proti prodaji odpustkov ter poslikavi cerkva. Naj vsak vernik sam bere sveto pismo v svojem maternem jeziku. Zato sem napisal knjigo Katekizem, ta je namenjena za izobražencem in preprostim ljudem, naj spoznajo protestantsko vero. Seveda po tem je sledila druga knjiga z imenom Abecednik. Upam, da vam bo v pomoč. Vsem Slovencem želim povedati, naj jih ne bo sram, saj le tako pokažemo, da smo mi tudi ljudje. Ljudje, ki si želijo spremembe v katoliški cerkvi. Upam, da bomo to tudi dosegli in da se vsi skupaj vidimo doma v naši deželi.

Danijel Kljaić

Pozdravljeni, moji dragi Slovenci.

Odločil sem se vam razložiti svoje misli, da boste razumeli, zakaj so knjige, napisane v slovenščini, tako pomembne.

O protestantizmu me je kot prvi učil moj mentor in prijatelj škof Bonomo. Protestantizem mi je predstavil kot priložnost za vse, da jih cerkev ne bi več zatirala. Kasneje, ko sem ne Dunaju postal duhovnik, sem protestantizem predstavil več ljudem, a sem kmalu moral zbežati. Moje razmišljanje je takrat cerkev strogo prepovedovala. Leta 1548 sem zbežal v Nemčijo in tam prestopil k absuržanski veri in tako postal pravi protestant. Takrat sem se lotil pisanja knjig v svojem domačem jeziku: slovenščini, saj si vsak narod zasluži svoj jezik in sveto pismo napisano v lastnem jeziku. Bilo je sicer veliko težav, saj nisem vedel, v katerem narečju napisati knjigo tako, da bi jo vsi Slovenci razumeli. Odločil sem se za ljubljanski govor in knjige izdal pod lažnim imenom Rodoljub Ilirski za svojo lastno varnost. Poleg  Katekizma in Abecednika sem izdel še dvajset knjig v slovenskem jeziku in dve v nemškem.

Pozdravljeni, Primož Trubar

(Liam Zohil)

Dostopnost