horso by themepul

Tehniški dan v 4. a

MAKETA NASELJA

Pri predmetu NIT smo se pogovarjali o ločevanju odpadkov ter
recikliranju – predelavi že uporabljenih, odpadnih snovi. Učenci so iz
različnih odpadnih embalaž ter drugih materialov izdelovali makete
naselij. Nalepili so jih na trši papir ter uredili okolico naselja. Pri delu
v skupini so bili zelo ustvarjalni in nastale so prave umetnine.

Zapisala: Marjeta Vaupotič

Dostopnost