horso by themepul

Neobvezni izbirni predmeti

Spoštovani starši!

Poleg obveznih izbirnih predmetov, ki jih šola ponudi za učence od 7. do 9. razreda, ponujamo tudi neobvezne izbirne predmete za učence od 4. do 9. razreda. Prijave na neobvezne izbirne predmete za šolsko leto 2022/2023 bodo odprte od 25. 4. do 29. 4. 2022 v eAsistentu. Naj vas le opozorim, da je prijava na izbirne predmete mogoča le preko računalnika, aplikacija na telefonu tega ne omogoča.

Več o neobveznih izbirnih predmetih si lahko preberete na povezavi: https://www.os-kdk.si/ucenci/neobvezni-izbirni-premeti/.

Prijazno vas pozdravljam,

Alenka Plevnik, pom. ravnateljice

Dostopnost