horso by themepul

4. b Likovna umetnost malo drugače

Četrtek, 21. 10. 2021, so se učenci pri likovni umetnosti ukvarjali z arhitekturnim oblikovanjem. Iz lego kock so ustvarjali mesta, pristanišča, športne parke. Pri delu so zelo uživali in bili ustvarjalni. Ugotovili so tudi, da je delo v skupinah zaradi različnih mnenj, včasih tudi težko.

Dostopnost