Interesne dejavnosti

Sezname interesnih dejavnosti, ki se bodo letos izvajale na naši šoli, dodo učenci prejeli v petek, 7. 9. 2018.

OPIS INTERESNIH DEJAVNOSTI