horso by themepul

Svetovalna služba

KONTAKT

 • Polona Markovič, univ. dipl. ped., šolska svetovalna delavka
  01/ 520 84 91, 041 458 831, 040 188 174
 • Janja Sunčič, spec. in rehab. ped., učiteljica za  DSP
  01/ 520 84 92
 • Ida Krušič Smrekar, univ. dipl. ped. in , učiteljica za  DSP
 • Nika Dulmin, univ. dipl. psih., učiteljica za  DSP
  01/ 520 84 92
 • Urška Čarni, mag. prof. inkluz. ped. in MAT, učiteljica za  DSP
 • Alenka Plevnik, mag. prof. inkluz. ped., učiteljica za  DSP
 • Jakob Krajnčan, soc. ped., učitelj za DSP in šolski svetovalni delavec
  01/ 520 84 91

Šolska svetovalna služba skrbi za vpis in sprejem šolskih novincev, odlog šolanja, prešolanje, preventivno delovanje in vključevanje v dejavnosti razrednih skupnosti, poklicno orientacijo in vpis v srednje šole, pomoč in podporo učencem na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem in telesnem razvoju, področje šolske klime, kulture in vzgojnega načrta, področje dodatne strokovne pomoči, sodelovanje z zunanjimi institucijami ter drugo.

Naloga šolske svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč posameznikom in skupinam ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno izobraževalnega dela in tako prispeva k čim večji uspešnosti posameznikov, skupin in šole kot celote.

Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, lahko poišče pomoč svetovalne službe, ki mu svetuje pri njegovih težavah. Upamo, da bo kmalu zaživela tudi spletna klepetalnica.

Pomoč lahko poiščete tudi starši, ki naletite na takšne ali drugačne stiske pri vzgoji otrok, pri razumevanju najstniških težav, razreševanju medvrstniških konfliktov, pri reševanju denarnih stisk, če potrebujete pomoč pri vpisu otroka na srednjo šolo ali pa preprosto želite otroku pomagati k bolj učinkovitemu učenju.

Views: 80
Dostopnost