Neobvezni izbirni predmeti v Osnovni šoli

Otrok lahko obiskuje eno uro in največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov. Lahko pa se odloči, da ne bo obiskoval neobveznih izbirnih predmetov.

Prijave bodo odprte od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021 v aplikaciji e-Asistent.

Pomembno: Če se odloči za neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati celo šolsko leto.