horso by themepul

KARANTENE IN IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO – NUJNE informacije


NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje
od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo, do napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022 je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov se obravnavajo po vrsti glede na čas prejema.

Šole še nadalje ravnamo skladno z navodili NIJZ. To pomeni, da se v šolah ob potrjeni (PCR) okužbi v oddelku prične z izobraževanjem na daljavo.

Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj (povezava do strani), zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Sonja Šorli, ravnateljica

Dostopnost