horso by themepul

Obvestilo o šolanju od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021

Spoštovani starši,

Na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (objavljen bo v Uradnem listu RS dne 29. 3. 2021) bo v času med 1. 4. in 11. 4. 2021 pouk za vse učence potekal na daljavo. Potekal bo v spletnih učilnicah in preko videokonferenc v Zoom okolju.

  • Urnik videokonfenčnih srečanj za učence od 6. do 9. razreda bo objavljen na spletni strani šole pod zavihkom Učenci – urnik videokonferenc.
  • Učenci od 1. do 5. razreda boste o videokonferencah obveščeni s strani razrednika.

Šola mora skladno z določili Odloka zagotoviti nujno varstvo za tiste učence od 1. – 3. razreda, katerih oba  starša ali eden od staršev, če je le ta samohranilec, sta zaposlena v sektorju kritične infrastrukture, kot ga opredeljuje 4. člen Zakona o kritični infrastrukturi (UL RS, št. 75/17) – to so sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov, poleg navedenih pa še v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah. Upravičenost do nujnega varstva bo šola ugotavljala na podlagi potrdila delodajalca.

Starši, ki potrebujete nujno varstvo in izpolnjujete pogoje iz prejšnjega odstavka, pošljite potrdilo svojega delodajalca, ime in priimek otroka za katerega potrebujete nujno varstvo ter časovni okvir varstva na elektronski naslov: alenka.plevnik@os-kdk.si najkasneje do srede, 31. 3. 2021 do 12.00.

Starši, ki boste izkazali upravičenost do nujnega varstva, boste naknadno obveščeni o organizaciji varstva.

Prosimo vas tudi, da v kolikor je vaš otrok upravičen do subvencioniranega kosila, izpolnite prijavo, ki je že objavljena na spletni strani šole v zavihku Obvestila. O načinu prevzema boste obveščeni pravočasno.

Vljudno vas pozdravljam.

Sonja Šorli, ravnateljica

Dostopnost