horso by themepul

Možnost toplega obroka v času pouka na daljavo – PRIJAVA MOŽNA DO SREDE, 31. 3. do 9.00

Brezplačni topli obrok – kosilo, pripada učencem, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano šolsko prehrano. Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci se morajo na obrok nujno prej prijaviti. S prijavo učenci/starši privolijo, da šola podatke uporabi za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. Prijavo oddate preko elektronske prijavnice na tej povezavi. PRIJAVA MOŽNA DO SREDE, 31. 3. do 9.00.

Prijavljeni učenci, kosilo prevzamete na OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, in sicer pri drugem glavnem vhodu (pri telovadnici). Za transportno posodo poskrbi šola.

Ura prevzema od 11. 30 – 12. 30.

Dostopnost