horso by themepul

MATEMČEK – rezultati s šolskega in državnega tekmovanja

Na šolskem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti je sodelovalo 32 učencev od 1. do 9. razreda. Za učence od prvega do tretjega razreda je šolsko tekmovanje potekalo na šoli (ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov), za učence od 4. do 9. razreda je potekalo tekmovanje na daljavo preko video konference.

Učenci so bili na šolskem tekmovanju zelo uspešni, saj so vsi, razen treh tekmovalcev, dobili bronasto ali biserno priznanje, 12 učencev se je uvrstilo na državno tekmovanje.

Državno tekmovanje je zaradi že omenjenih epidemioloških razmer potekalo na šoli pod strogim nadzorom.

Znani so uradni rezultati z državnega tekmovanja:

  •  3 učenci so dosegli zlato državno priznanje

Maj Abbas Jokhadar 7. b (94% – 1. mesto), Vid Verstovšek, 9. b (88% – 6. mesto) ter Erik Totter, 6. a (81% – 9. mesto)

  • 4 učenci so dosegli srebrno državno priznanje

Nik Ajdinović, Tiam Kantarević, Blaž Pintač (vsi 1. a, pohvala mentorici ga. Vesni Butkovec) ter Tilen Totter 8.a;

  •  5 učencev je doseglo priznanje za sodelovanje

Nika Kušar 1.a, Izabela Pelengić 2.a, Tine Ronchi 3.b, Nikita Žužman 4.b, Jure Novak 5.b

Na šoli imamo nekaj izjemnih (“stari mački”) tekmovalcev, ki VSAKO LETO, od kar tekmujejo, dosegajo najvišja priznanja na državnem tekmovanju (srebrna in zlata državna priznanja). Vidim, da tudi podmladek ne zaostaja, zato se že veselim prihodnjih tekmovanj!

VSEM TEKMOVALCEM ISKRENO ČESTITAM ZA NJIHOVE DOSEŽKE!

Vodja tekmovanja na šoli: Bernarda Menegalija

Dostopnost