Spoštovani starši, obveščamo vas, da morate vlogo za pridobitev statusa perspektivnega športnika ali perspektivnega oz. vrhunskega mladega umetnika za vašega otroka oddati najkasneje do 25. 9. 2020. Vse informacije so na: http://kdk.splet.arnes.si/ucenci/status/ .