horso by themepul

Nagovor ravnateljice ob začetku novega šolskega leta

Spoštovani starši, dragi učenci!

Vsi otroci na svet so rojeni,

za srečo in dober prid,

vsak je podoben tebi in meni,

in vsak je sonce in vsak je svit. (T. Pavček)

Za nami so prvi šolski dnevi. Veseli in zadovoljni smo pričakali drug drugega. Še posebej so žarela lička naših prvošolčkov.

Novo šolsko leto smo pričeli z nekaterimi spremembami, ki pa jih lahko sprejmemo kot izziv in priložnost, da s skupnimi prizadevanji in vrednotami naše vizije zmoremo razrešiti in premagati marsikatero težavo.

Vsi učitelji in drugi zaposleni na šoli se bomo potrudili zagotoviti učencem varno učno okolje. Skladno s priporočili NIJZ, vezanimi na izvajanje ukrepov v šolskem prostoru z namenom varovanja in zagotavljanja največje koristi vseh otrok, so šole vstop staršev v šolske prostore omejile. Tako bodo tudi naša fizična srečanja manj pogosta, kar pa ne pomeni, da se je s tem prekinila ali zmanjšala naša komunikacija.

Učenci bodo letos večino časa in pouka preživeli v svojih matičnih učilnicah. Morda je to priložnost, da se okrepijo prijateljstva in medsebojno sodelovanje. Razredniki in vodstvo šole bomo z vami oblikovali načine in poti sodelovanja. Vsi zaposleni bomo s svojo strokovnostjo, izkušnjami in posluhom za posameznika sledili potrebam okolja in se nanje ustvarjalno odzivali. Le z dobrimi odnosi bomo gradili medsebojno zaupanje.

Nadaljujmo novo šolsko leto V ŠOLI. Naj se ustvarjalno delo, veselje in volja do znanja samo veča in veča.

Sonja Šorli, ravnateljica

Dostopnost