Prispevki učencev 5. b SEM TO RES JAZ

Čas, ko se ne družimo drug z drugim v živo, je lahko priložnost, da bolje spoznamo sebe. Povabljeni, da preberete zapise učencev 5. b o sebi.