PROJEKT KORAK K SONČKU

(2016/2017)

Tudi v letošnjem šolskem letu bosta specialni pedagoginji Simona Kirn Volf in Klaudija Kovač izvedli projekt Korak k sončku, katerega bistvo je približati otrokom pojem drugačnosti ter sprejemanje drugačnosti.

CILJI PROJEKTA:

 • strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in starši v obliki brezplačnih predavanj, delavnic in drugih oblik izobraževanja;

 • sprejemanje in razumevanje vsakršne drugačnosti;

 • oblikovanje take družbene in socialne klime, ki bi otrokom, mladostnikom in odraslim s posebnimi potrebami kot manjšini, omogočila enake možnosti, kot jih imajo sovrstniki;

 • pomagati vsem otrokom uresničevati pravico do vključevanja v socialno okolje in polnega sodelovanja v njem;

 • seznanjanje strokovnih delavcev v vrtcih ali šolah z razvojnimi značilnostmi in vzgojno-izobraževalnimi zmožnostmi otrok s posebnimi potrebami;

 • medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije.

ČAS POTEKA PROJEKTA:

Vsako šolsko leto od septembra do junija kot spoznavni ali pa naravoslovni dan, projektni teden, daljše projektno učno delo, itd.

Koncept izvedbe projekta v šolskem letu 2016/2017

2. RAZRED

 • branje knjige na temo drugačnosti (VEVERIČEK POSEBNE SORTE)
 • delavnice, ki se nanašajo na vsebino knjige (izdelava lutk, risbice, oblikovanje gline) po kotičkih oz. skupinah

3. RAZRED

 • izvedba delavnic BONTONČEK v sodelovanju z društvom YHD (Društvo za teorijo in kulturo hendikepa)
 • obravnava knjige Bontonček

4. RAZRED

 • obisk VRTA ČUTIL v sklopu naravoslovnega, kulturnega oziroma tehničnega dneva

5. RAZRED

 • sodelovanje in udeležba na mednarodnem festivalu IGRAJ SE Z MANO

7. RAZRED

 • delavnica DISLEKSIJA (izkustveno učenje)

 

Ljubljana, september 2016 

 

                                                                                                                  Simona Kirn Volf in Klaudija Kovač

vodji projekta