horso by themepul

Korak k sončku

Projekt Korak k sončku izvaja Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije v sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami. Inkluzija je tista vrednota, ki jo Zveza Sonček zagovarja že vrsto let. V ta namen že od leta 1993 razvija ta projekt, katerega temeljni cilj je udejanjanje pravic vseh otrok, ki hodijo skupaj v šolo – »Eno šolo za vse«, ob enem pa ozaveščanje družbe o vključevanju.

Vodja projekta Janja Sunčič

IZVEDBA 2021/22

V letošnjem šolskem letu je na naši šoli potekal projekt » Korak k sončku «. Projekt se je izvajal preko različnih dejavnostih, sledili smo ciljem, ki so bili zadani ob pričetku šolskega leta 2021- 2022. Načrt projekta in cilji so bili učiteljem predstavljeni v ustni in pisni obliki (priloga). Kot koordinator projekta in tudi kot izvajalka sem ažurno, skozi celo šolsko leto skrbela, da se je projekt izvajal na podlagi zastavljenih ciljev.

Kot specialna in rehabilitacijska pedagoginja se trudim, da bi bili učenci čimbolj vpeti v različne dejavnosti, posvete, razredne ure, kjer imajo učenci možnost diskusije na temo drugačnosti.

Pregled dejavnosti

  • V prvih razredih smo v sklopu projekta Korak k sončku spoznali Nejca. Nejc je deček z Downovim sindromom. Ugotovili smo, da Nejc zna veliko stvari, ki jih tudi mi znamo in da pa potrebuje pri nekaterih stvareh nekaj pomoči. Prav tako kot mi. Nejc je vesel, da ga je mama rodila in zelo rad ima svojo družino. Tudi mi imamo svoje družine zelo radi in veseli smo, da smo spoznali Nejca.

Učenci drugega razreda so likovno poustvarjali pogovora na temo drugačnost. Učenci so svojo podobo in podobo sošolca opazovali v ogledalu ter opazovali razlike v zunanjih značilnostih.

  • Učenci nižje stopnje so na bralnih uricah prebirali in poslušali literaturo na dotično temo ter imeli po branju diskusije, likovno ustvarjanje (seznam knjig je v prilogi). Tudi na urah dodatne strokovne pomoči sem z učenci veliko diskutirala na to temo.
  • Učenci so si ogledali tudi filme na temo drugačnost. Seznam filmov je v prilogi. Učenci nižje stopnje so si ogledali animirano družinsko pustolovščino KHUMBA (podaljšano bivanje). O filmu so tudi diskutirali, podajali svoja mnenja o vsebini. Učenci višje stopnje pa so si ogledali film Nevidni.

     PARALIMPIJSKI FESTIVAL

  • Pete razrede je v sredo, 8. 12. 2021, obiskalo društvo invalidov. Učencem so predstavili paralimpijskega športnika, njihove športe in življenjsko zgodbo paralimpijke. Učenci so sodelovali v pogovoru, presenetila jih je zgodba paralimpijke, z velikim občudovanjem so jo poslušali in ji zastavljali vprašanja. V zadnjih šolskih urah so se tudi sami preizkusili v treh paralimpijskih športih in vožnji s športnim invalidskim vozičkom. V tem delu so pokazali svojo navdušenost in to, da je takšen športni dan v njih pustil velik in neprecenljiv pečat.
  • Deveti razredi so imeli strokovno delavnico na temo: Prihaja nov in pravičen svet, ki jo je izvedla ga. Simona iz Amnasty international.  Učenci so se seznanili z različnimi tematikami, stereotipi, nestrpnostjo v današnjem času. Učenci so bili tekom dejavnosti aktivni, veliko so spraševali, podajali svoja mnenja.
  • V avli šole so razstavljeni tudi izdelki, ki so jih učenci poustvarjali na temo drugačnost.
Views: 56
Dostopnost