horso by themepul

Projekt Sobivanje (Ti meni danes, jaz tebi jutri) je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. Organizator projekta je društvo Sobivanje, v sodelovanju z Zavodom ORELI.
Projekt se posveča socialnim odnosom kot eni od nepogrešljivih komponent trajnostnega razvoja, posledično pa vpleta vse komponente trajnostnega razvoja. Otroke želimo spodbuditi k razmišljanju o odnosih s starejšimi. Želimo razviti oziroma nadgraditi čut za pomen medsebojnih odnosov. Ti so v času izrednih epidemioloških razmer še veliko bolj pomembni.
Na takšen način želimo vplivati na otroke, starše in zaposlene v ustanovah o pomenu socialnih odnosov, ki se kristalizirajo v medosebnih odnosih, odnosih do ranljivih skupin, okolja in narave … Končni cilj projekta je tako razviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno naravnane, zdrave družbe.

PROJEKTI

  1. Varno v vrtec in šolo

Čas izvajanja projekta oz. programa: september, oktober

Opis projekta:

Glavni namen projekta je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu – otroke in mlade. Začetek šole je vedno najbolj pereče obdobje za varnost otrok in mladih. Nekateri prvič pridejo v novo okolje, drugi so po dveh mesecih brezskrbnega življenja z mislimi drugje kot pri varnosti na cesti. Cilj projekta je, da pri otrocih nadgradimo celostno znanje o varnosti v prometu ter tako ozaveščamo o pomembni trajnostni komponenti. 

V septembru in oktobru so učiteljice in učenci 1. A, 1. B, 2. A, 3. B sodelovali v projektu društva Sobivanje – Varno v vrtec in šolo.

Prvošolce je obiskal policist, ki jih je popeljal po prometnih poteh v okolici naše šole ter jih opozoril na previdnost in nevarnosti. Ogledali so si pomembne prometne znake, ki so jih videli na poti. V razredu so z učiteljico pripravili različne aktivnosti na to temo in otroke spodbudili k razmišljanju o varnosti v prometu. Pri delu v dvojicah so učenci izdelali plakate, kjer so predstavili prometne znake, ki so jih videli na poti, narisali varno pot in vedenje v okolici le teh ter opozorili na morebitne nevarnosti.

V 1. a razredu so učenci skupaj z učiteljico izdelali maketo šolske okolice.

Drugošolci so se pogovarjali, da morajo biti v prometu zelo pazljivi. Upoštevati morajo prometne znake, semaforje, označbe in cestna pravila. Zavedati se morajo, da cesta ni igrišče. Tudi v okolici šole se odvija promet. Poskrbimo, da bo naša pot v šolo varna!

Tretješolci so se na zemljevidu bližnje okolice orientirali – poiskali šolo, reko Ljubljanico, znane stavbe v okolici šole, nato pa še ceste, parkirišča in avtobusno postajo. Pogovarjali so se, kje je kdo doma, po kateri cesti pridejo do šole, po katerih poteh se pogosto sprehajajo/vozijo s kolesi in na katere nevarnosti v prometu morajo biti še posebej pozorni v okolici šole. Nato so dobili likovno nalogo, da morajo v parih ali samostojno na risalni list narisati poenostavljen zemljevid okolice šole z vsemi morebitnimi prometnimi nevarnostmi, o katerih so se pred tem pogovarjali.

  • Ti meni danes, jaz tebi jutri

Opis projekta: Projekt se posveča socialnim odnosom, otroke želimo spodbuditi k razmišljanju o odnosih s starejšimi. Želimo razviti oziroma nadgraditi čut za pomen medsebojnih odnosov.

Na takšen način želimo vplivati na otroke, starše in zaposlene v ustanovah o pomenu socialnih odnosov, ki se kristalizirajo v medosebnih odnosih, odnosih do ranljivih skupin, kar starejši vsekakor so, do okolja in narave, …

Projekt se odvija od novembra 2022 do maja 2023.

Na šoli smo v sklopu projekta v mesecu decembru izdelovali različne izdelke, namenjene starejšim generacijam (staršem, starim staršem). Mentorica Mira Vidmar je s šestošolci izdelala voščilnice, ki so jih odnesli v dom ostarelih v Mostah.

V mesecu marcu je bil poudarek na praznikih – Dan žena in Materinski dan. V 3. b in 5. a so učenci izdelovali papirnate rože, ki so jim dodali voščila in jih podarili ženam, prijateljicam in mamam.

Na šoli si ogledujemo risanke in filmčke s trajnostno vsebino in otroke osveščamo o spoštovanju  narave, ki jo bomo zapustili našim potomcem.

Prebiramo poučno gradivo s trajnostno vsebino in v skupinah razmišljamo o tej pomembni temi. V mesecu maju načrtujemo dan dejavnosti Zeleni KDK, kjer bomo izvedli še nekaj aktivnosti v sklopu projekta (izmenjevalnica oblačil, igrač in knjig).

  • Spodbujamo prijateljstvo

Opis projekta: S projektom želimo spodbuditi socialni odnos, kot eno od komponent trajnostnega razvoja, ki je v sedanjih časih močno zapostavljena. Otroke spodbujamo k pogovoru in dejanjem o prijateljstvu. Razvijamo čut za pomen medsebojnih odnosov in tako nadaljujemo poslanstvo dosedanjih aktivnosti.

Projekt traja od januarja do junija 2023.

V sklopu projekta krepimo medsebojne odnose. Razmišljamo o najlepših trenutkih svojega prijateljstva. Sodelovali smo v prvem delu projekta: likovnem natečaju. Učenci so v skupinah izdelali plakate in narisali svoj najlepši trenutek prijateljstva.

Pogovarjali smo se o pravem prijateljstvu in iskali lastnosti, ki jih ima pravi prijatelj. O tem smo posneli tudi filmčke. Poudarek je bil na skupinskem soustvarjanju končnega izdelka.

Projekt pozitivno vpliva na razredno klimo in medsebojne odnose.

V zadnjem delu projekta bomo skupaj z učenci pisali pesmi na temo Zakaj imamo radi prijatelje?

Vodja projekta Anja V. Jalšovec

Views: 22
Dostopnost