horso by themepul

Spoštovani učenci in starši!

Vsi, ki svojih spričeval in drugih dokumentov niste prejeli zaradi odsotnosti na zadnji šolski dan, lahko le-te prevzamete od 26. 6. 2023 do 5. 7. med 8:00 in 12:00 ter od 16. 8. 2023 dalje (izjema sta 23. in 24. 8. 2023) med 8:00 in 12:00 v tajništvu šole. Dokumente lahko prevzame otrok sam ali njegov zakoniti zastopnik.

Za vaša vprašanja smo dosegljivi na e-poštnem naslovu: tajništvo@os-kdk.si ali alenka.plevnik@os-kdk.si

Želimo vam brezskrbne počitnice.

Vodstvo šole.

Dostopnost