horso by themepul

Pouk do 12. 4. 2021 dalje

Dragi učenci in spoštovani starši!

Z Okrožnico MIZŠ smo bili obveščeni, da v ponedeljek, 12. 4. 2021, nadaljujemo s poukom v šoli. Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo v skladu s pravili in omejitvami, ki so veljala še pred zaprtjem šol. Povzemamo:

  • Pouk bo za učence potekal v matičnih učilnicah, brez mešanja učencev različnih oddelkov (izjema so neobvezni in obvezni izbirni predmeti – v teh primerih učenci in učitelj/ica v skupini obvezno uporabljajo masko).
  • Prihodi v šolo za vse razrede so določeni po urah (preglednica spodaj).
uraVhod RSVhod RSVhod PS
GARDEROBA KLETGARDEROBA HODNIKGARDEROBA HODNIK
8.003. A1. A9. RAZRED
8.053. B1. B
8.104. A8. RAZRED
8.154. B2. A7. RAZRED
8.205. A2. B
8.255. B6. RAZRED
  • V šolo naj prihajajo le zdravi učenci. Vsako odsotnost otroka javite še isti dan razredniku.
  • Podaljšano bivanje za učence od 1. do 3. razreda poteka po ustaljenem urniku, za učence 4. in 5. razredov bo organizirano le za tiste učence, ki ste jih starši prijavili v anketi meseca februarja (v primeru mešanja učencev iz več oddelkov, učenci in učitelj/ica v skupini obvezno uporabljajo masko).
  • Učenci v šoli uporabljajo masko za obraz (v skupnih šolskih prostorih vsi, pri pouku je maska obvezna za učence od 6. do 9. razreda, razen pri pouku športa).
  • Učilnice bomo večkrat dnevno zračili, zato naj imajo učenci v šoli dodatno jopico.
  • V času epidemije je šolska knjižnica odprta le za izposojo in vračanje gradiva. Vse uporabnike prosimo, da upoštevate knjižnični red.
  • Stiki s starši praviloma potekajo na daljavo (govorilne ure, sestanki – po predhodnem dogovoru s strokovnimi delavci šole).

Zavedamo se, da popolne varnosti ni, zato smo za izvajanje samozaščitnih ukrepov odgovorni prav vsi.

V pričakovanju, da s poukom v šoli nadaljujemo do konca šolskega leta, vas lepo pozdravljam.

Sonja Šorli, ravnateljica