horso by themepul

Obvestilo o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela od 26. 1. 2021 dalje

Ljubljana, 22. 1. 2021

Spoštovani starši, dragi učenci!

obveščam vas, da je Vlada RS dne, 20. 1. 2021 sprejela odločitev o spremembi poteka VIZ procesa v določenih regijah. ODLOK

V torek, 26. 1. 2021, se bo vzgojno-izobraževalno delo nadaljevalo po modelu C. V šolske klopi se vračajo učenci prvega triletja (1., 2. in 3. razred).

Kaj to pomeni za naše učence:

 • V šolo prihajajo le zdravi učenci in zaposleni. Vljudno vas prosimo, da v šolo pošiljate le zdrave otroke.
 • Določen je urnik prihodov v šolo (URNIK).
 • Pouk za učence od 1. do 3. razreda bo potekal v matičnih skupinah – oddelkih, ki bo tudi njihova učna skupina »mehurček«.
 • Dejavnosti obveznega programa (pouk) in razširjenega programa (podaljšano bivanje, jutranje varstvo) se izvajajo znotraj iste skupine (oddelka) v istem prostoru.
 • Skupine (oddelki) ne prehajajo iz prostora v prostor in se ne združujejo.
 • Učenci zaščitnih mask znotraj učne skupine – v učilnici – ne nosijo.
 • Učenci nosijo zaščitne maske v vseh skupnih prostorih šole (hodniki, toaletni prostori, garderobe).
 • Individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč se za učenke/učence od 1. do vključno 3. razreda izvaja v šoli ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
 • Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo prav tako organizirano v matični učni skupini. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da do nedelje, 24. 1. 2021 izpolnite anketo.
 • ANKETA JV (samo za učence, ki so vpisani v jutranje varstvo)
 • ANKETA OPB
 • Organizirani bodo tudi vsi obroki za prijavljene (na začetku šolskega leta) učence, ki se izobražujejo v prostorih šole. Za morebitno odjavo obroka morate poskrbeti starši sami.
 • Učenci vse šolske potrebščine dnevno prinašajo s seboj.
 • Pouk za učence od 4. do 9. razreda še naprej poteka na daljavo. Nov urnik VK je v zavihku Učenci – Urnik videokonferenc.

V šoli bomo po najboljših močeh upoštevali navodila in priporočila pristojnih institucij.

Zavedamo se, da popolne varnosti ni, zato smo za izvajanje samozaščitnih ukrepov odgovorni prav vsi.

V želji, da nam ponoven zagon pouka čim bolje uspe, vas lepo pozdravljamo.

Sonja Šorli, ravnateljica in kolektiv učiteljev

Dostopnost