horso by themepul

Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

V petek, 16. 10. 2020, bo šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. Pričetek bo ob 13.00.

Tekmovanje bo trajalo eno šolsko uro (45 minut). Učenci, ki kosijo v šoli, gredo na kosilo pred tekmovanjem. Učenci bodo o razporeditvi tekmovalcev po učilnicah obveščeni na dan tekmovanja.

Mentorica tekmovanja: Ana Košir

Dostopnost