horso by themepul

VPIS V SREDNJE ŠOLE

Spoštovani devetošolci in starši,

Z MIZŠ so nam sporočili, da bodo srednje šole, “ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih oziroma novih rokih vas bomo obvestili naknadno v naslednjih dneh.”

Ida Krušič Smrekar

Dostopnost