horso by themepul

Spoštovani starši,

zaradi razmer, v katerih se je znašla Slovenija, se soočamo s številnimi izzivi, ki jih uspešno rešujemo s skupnimi močmi.

V teh okoliščinah svojo pozornost in naklonjenost še posebej namenjamo ljudem, ki potrebujejo konkretno pomoč, ali samo »oddaljen« socialni stik. Morda sosedov otrok za učenje doma potrebuje kakšno gradivo, pa mu je trenutno nedostopno. Morda starši potrebujejo kakšen namig za igro, nasvet za zmanjševanje otrokove tesnobe, ali svoje lastne. Morda iz najrazličnejših razlogov ne morejo v trgovino.

Če ste se sami znašli v taki, ali podobni stiski oz. takšno situacijo prepoznate v drugi družini, to sporočite svetovalni službi na:

  • sonja.sorli@os-kdk.si oz. na telefon 041 445 365 (ravnateljica),
  • ida.krusic@os-kdk.si oz. na telefon 040 800 151 (svetovalna služba) med 8.30 in 15.30: socialne stiske, potrebo po dostavi kosila na dom, ipd.,
  • domazet.sonja@gmail.com oz. na telefon 070 443 581 (psihologinja): pogovor po telefonu s starši ali otrokom v primeru čustvenih stisk, depresije, tesnobe ali obupa,
  • janja.suncic@gmail.com oz. na telefon 031 442 882 (specialna pedagoginja): pomoč, podpora in svetovanje po telefonu v primeru težav s samostojnim učenjem,
  • polona.markovic@os-kdk.si oz. na telefon 040 188 174 (pedagoginja): pomoč, podpora in svetovanje po telefonu v primeru težav s samostojnim učenjem,
  • alenka.plevnik@os-kdk.si oz. na telefon 041 429 658 (pomočnica ravnateljice).

 Sonja Šorli, ravnateljica

 

Dostopnost