horso by themepul

OBVESTILO O DELU NA DALJAVO

Spoštovani učenci in starši!

Od 16. marca 2020 do preklica bo šola po navodilih MIZŠ zaprta. V tem času bomo organizirali pouk na daljavo.

Starši in učenci boste o vseh spremembah obveščeni preko šolske splete strani ter po e-pošti (velja za starše, ki so nam ob začetku šolskega leta le-tega posredovali). Prosimo, da redno spremljate obvestila.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago vsak dan med delovniki med 8.30 in 10.30  na tel. št.: 041 445 365 (ravnateljica) in 041 429 658 (pom. ravnateljice) ter po e-pošti: tajnistvo@os-kdk.si.

Vprašanja, povezana s poukom na daljavo, prosimo, naslavljajte neposredno na učitelja ali razrednika (e-poštni naslovi učiteljev so na šolski spletni strani pod zavihkom O šoli – Zaposleni- Učitelji).

Kako bo potekal pouk na daljavo?

  • Učitelji bodo navodila za delo objavili na šolski spletni strani v zavihku Delo na daljavo (zavihek je v rumenem polju skrajno desno).
  • Starši boste po mailu prejeli kodo za odpiranje dokumentov.
  • Odgovornost za učenje bo v celoti učenčeva. Ob tem starše prosimo, da preverjate otrokovo izpolnjevanje dnevnih nalog.
  • Kar bodo učenci opravili v dneh pouka na daljavo, bo podlaga za kasnejše ocenjevanje znanja.
  • Starše ob tem prosimo, da otrokom omogočite dnevno preverjanje obvestil na šolski spletni strani.
  • Ure, ki jih bodo učenci opravili doma, se bodo štele kot ure pouka.

Prosimo, da spoštujete in upoštevate vsa navodila odgovorih inštitucij, povezanih z zajezitvijo širjenja virusa COVID-19, predvsem naj se učenci ne zadržujejo v večjih skupinah.

Sonja Šorli, ravnateljica

Pripenjamo še Uradno izjavo pediatrov

Dostopnost