Neobvezni izbirni predmeti v Osnovni šoli

Otrok lahko obiskuje eno uro in največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov. Lahko pa se odloči, da ne bo obiskoval neobveznih izbirnih predmetov.

Če se odloči za neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati celo šolsko leto.

PRIJAVNICA