Neobvezni izbirni premeti

Otrok lahko obiskuje eno uro ali največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov na teden. Lahko pa se odloči, da ne bo obiskoval neobveznih izbirnih predmetov.

Če se odloči za neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati celo šolsko leto.

Opisi predmetov

1.razred:

Angleščina

3., 4., 5. razred:

6., 7., 8. razred:

*Se ne izvaja v tem šolskem letu.