V tem šolskem letu je vodilna nit dejavnosti v Zdravi šoli VREDNO-TE. Klub zdrave šole se bo srečeval na mesečnih srečanjih, ki bodo v dveh skupinah: za učence od 1. do 5. razreda ter za učence od 6. do 9. razreda. Svoja spoznanja s srečanj bodo člani kluba s pomočjo razrednikov prenašali sošolcem.

Zapisnika 1. sestanka kluba

Zapisnik srečanja članov Kluba zdrave šole KDK od prvega do petega razreda

Datum:  16. 10. 2012, trajanje: 12.55 – 13.40

16. oktober – Svetovni dan hrane

Slogan letošnjega svetovnega dneva hrane je: «Povezovanje v kmetijstvu je ključ za zagotavljanje virov hrane«.

Glavni namen svetovnega dneva hrane je spomniti svet, da živi veliko število ljudi, ki trpi zaradi pomanjkanja hrane. Namen svetovnega dneva hrane je tudi zagotavljanje prehranske varnosti. Vse pomembnejše postaja lokalna in regionalna samooskrba s hrano.

Pretrese nas številka, da je danes več kot milijarda ljudi na svetu lačnih, to je  ena šestina prebivalcev sveta. 24000 ljudi vsak dan umre zaradi z lakoto povezanih vzrokov. To je vsako leto 200 milijonov ljudi.

Na drugi strani pa imamo 1,5 milijarde ljudi predebelih. Vendar debelost ni le posledica preobilne hrane, je tudi znak revščine, saj ljudje, ki imajo na voljo za hrano manj denarja, kupujejo cenejšo hrano, ki je večinoma hitro pripravljena, vsebuje prekomerne količine maščob in sladkorja, je slabše kakovosti in redilna.

V Evropi na leto odvržemo v smeti 90 milijonov ton hrane. To hrano bi lahko naložili v 3 milijone tovornjakov. Z njo bi lahko dva krat nahranili vse lačne na svetu.

Mi imamo srečo, da ne poznamo lakote. To pa ne pomeni, da se lahko iz hrane norčujemo in jo mečemo stran.

Prebivalec Slovenije je leta 2010 porabil povprečno 121 kg žit, 91 kg zelenjave, 70 kg krompirja, 93 kg mesa in 36 kg sladkorja. Po mnenju strokovnjakov naše  prehranjevalne navade niso dobre. Otroci  in odrasli uživajo premalo sadja in zelenjave in preveč prigrizkov in sladkih pijač.

Stopnja samooskrbe je v Sloveniji precej višja v živalski kot rastlinski proizvodnji. Z zelenjavo pokrivamo samo 31% naših potreb. Z žiti pa 55%. Krompirja pridelamo doma 63%.

Nad 90% je v povprečju samooskrba na področju mesa in jajc.

Zapisala Mija Cafnik

Zapisnik 1. sestanka Kluba zdrave šole KDK, 6. do 9. razred

Sestali smo se v ponedeljek, 15. oktobra 2012, ob 7.40.

Prisotni učenci, predstavniki razredov od 6. do 9. razreda

Odsotna: predstavnika 6. b in 9. a razreda

1. Svetovni dan hrane

Svetovni dan hrane so izbrale države članice Svetovne organizacije za hrano in kmetijstvo na Generalni konferenci novembra leta 1979.  Ta dan je bil za Svetovni dan hrane proglašen v spomin na 16. oktober 1945, ko je bila v okviru Združenih narodov ustanovljena Svetovna  organizacija za hrano in kmetijstvo.

Na sestanku smo se pogovarjali o našem odnosu do hrane in o tem, kako uživamo malico in kosilo v šoli.

PRIJETNO JE malicati in kositi v jedilnici, kjer ni prevelikega hrupa in se lahko potiho pogovarjamo drug z drugim. Če SPOŠTUJEM sošolca in sovrstnika, se bom potrudil-a, da se bo tudi on-a pri uživanju malice dobro počutil.

PRIJETNO JE jesti, če imamo pogrnjen prtiček in če poskrbimo za red in čistočo v jedilnici in na mizi.

Vemo, da je mnogo ljudi, ki so lačni, zato JE PRAV, da imamo do hrane SPOŠTLJIV ODNOS.

2. Rdeča nit zdrave šole v šolskem letu 2012/2013: VREDNO-TE

Vrednote so pojmi, ki jih ljudje razumemo kot nekaj, kar je za nas in naše življenje pomembno. Našteli smo nekatere vrednote, ki so nam pomembne: prijateljstvo, prijaznost, razumevanje, zdravje, sreča, ljubezen, spoštovanje, … Vsak od nas lahko doda svojo vrednoto v mozaik, ki oblikuje življenje na naši šoli.

 ODGOVORNOST

Nekaj iztočnic za pogovor:

  • Vsak od nas je odgovoren za svoja dejanja in za svoje obnašanje. Pa ne samo za obnašanje med poukom, temveč tudi med odmori, med malico, kosilom … Trudim se biti odgovoren, sem spoštljiv, vljuden, prijazen …
  • Imam odgovoren odnos do svojih stvari (oblačila, obutev, šolske potrebščine …) ter do učil in knjig v šoli ter do šolskega pohištva.
  • Trudim se za odgovoren odnos do hrane, za odgovoren odnos do svojega zdravja (redno jem, pazim na zdravo prehrano).

Da to dosežemo, je potreben napor, kajti malokatera stvar nam je dana sama od sebe, za večino se je treba potruditi.

Zapisala: Marta Gorjup