horso by themepul

Spoštovanje sobivanja človeka in narave je življenjskega pomena in zagotovo projekt vseživljenjskega učenja prav vsakega posameznika, zato je Ekošola je naš projekt in naš način življenja. Ekošola nam nudi smernice za dejavnosti, s katerimi poskušamo pomagati Zemlji na splošno in naravi v naši neposredni okolici. S pomočjo Ekošole in dejavnosti pod njenim okriljem širimo okoljsko ozaveščenost, saj vključujemo eko vsebine v vse sfere našega delovanja. V eko kotičku v šolski jedilnici obeležujemo mednarodne dneve. Letos smo obeležiliDan strpnosti in Dan gora, v pripravi pa sta razstavi namenjeni obeležitvi Dne zdravja in Dne Zemlje. Dejavnosti, ki so temelj okoljske vzgoje so ločevanje odpadkov. Določene zbiralne akcije, kot sozbiranje izrabljenih baterij, kartuš, CD-jev potekajo skozi vse šolsko leto, aprila pa v sklopu razrednih ur potekajo čistilne akcije okolice šole, organizirana bo tudi zbiralna akcija starega papirja in starih oblačil.

Temeljna naravnanost pri pouku vseh predmetov, interdisciplinarnih projektih in različnih nalogah, ki so načrtovane v našem programu eko šole, so zdravo življenje v zdravem okolju in zdravi in pozitivni odnosi med vsemi, ki si naše šolsko okolje delimo. Tudi v šolah v naravi se bomo trudili učencem približati okolje, v katerem bodo bivali, s poudarkom na odnosu do rastlin in živali. V okviru projekta  LEAF – Znanje o gozdovih (gozdni cikel) bomo učence ozaveščali o pomembnosti gozdov.

Delovanje naših učencev in učiteljev je bilo predstavljeno (datum) na eko-sejmu Altermed v Celju. Na samostojni stojnici smo predstavili razloge, zakaj je pira superživilo, izvedli kuharsko delavnico in spekli pirine palačinke, manjkal pa ni niti plesni nastop.

Projekt Eko-branje za Eko-življenje je celoleten projekt. Otroci imajo na voljo nabor literature z okoljsko tematiko. Projekt bomo kronali na dogodku Noč knjige, ki je načrtovana za mesec april.

Šolska vrtilnica je projekt, ki omogoča, da šolski vrtovi postanejo mesto za osvajanje novih znanj,  veščin in navad. Trenutno poteka priprava sadik in vrtičkov za zasaditev.

Izveden je bil likovni natečaj v okviru katerega so bili izdelani piktogrami, ki nas po celotni šoli opozarjajo na varčevanje z vodo, elektriko in papirnatimi brisačkami.

V pomladnih mesecih bomo tekli najdaljši Podnebni tek “Čas se izTEKa”.

Vodji projekta: Erika Golob, Alenka Petrič

Views: 9
Dostopnost