NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje
od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo, do napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022 je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov se obravnavajo po vrsti glede na čas prejema.

Šole še nadalje ravnamo skladno z navodili NIJZ. To pomeni, da se v šolah ob potrjeni (PCR) okužbi v oddelku prične z izobraževanjem na daljavo.

Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj (povezava do strani), zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Sonja Šorli, ravnateljica