horso by themepul

Projekt Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo je projekt, ki ga izvaja izobraževalni center Eksena, v sodelovanju z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami. Izhodišče projekta je Unescova Deklaracija o načelih strpnosti in Mednarodni dan strpnosti, ki ga je na pobudo Unesca razglasila Organizacija Združenih narodov.

Vodja projekta Janja Sunčič

IZVEDBA 2022/23

Mednarodni dan strpnosti- dan za strpnost in prijateljstvo, ki je v tem šolskem letu potekal na temo Lepa beseda lepo mesto najde, smo letos obeležili tudi na naši šoli. V tednu mednarodnega dne strpnosti, ki ga obeležujemo 16. novembra, smo se pogovarjali, diskutirali, izdelovali na temo letošnjega projekta, ki ga organizira izobraževalni center Eksena.

Nastalo je veliko izdelkov. Od prvega do petega razreda so brali različna besedila (priporočena literatura je bila posredovana učiteljem, lahko pa so izbrali besedila pa lastni izbiri na to temo), likovno poustvarjali (risbe, stripi, ilustracije), peli, govorno nastopali ter predvsem veliko diskutirali.

Od šestega do devetega razreda so pisali pesmi, spise ter tudi likovno poustvarjali. Učiteljicama slovenščine sem kot koordinator poslala naslove besedil, ki so jih uvrstile v ure predmeta. Nastali so zelo lepi izdelki. Tri izdelke smo poslali tudi na natečaj. Predvsem pa je pomembno, da so učenci z učitelji veliko diskutirali o tej temi. Dejavnosti so se odvijale tudi izven tega tedna in jih bomo gojili še naprej (razredne ure…).

V projektu so sodelovali večinoma vsi učenci od 1. do 9. razreda. Aktivnosti so se odvijale v okviru razrednih ur, likovnega pouka, slovenščine, etike.

Views: 49
Dostopnost