horso by themepul

Podnebni cilji in vsebine (VITR)

Pri enoletnem projektu Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju bomo sistematično in celostno vključevali različne vsebine, ki strmijo k trajnostnemu razvoju, s poudarkom na podnebnih ciljih in vsebinah. Na šoli bomo povečali poučevanje na prostem in posebno pozornost bomo namenili tudi zdravemu načinu prehranjevanja.

Vodja projekta Nina Grum

PROJEKT ZRSŠ, 2021-2023, Financiranje ukrepa predvideva Odlok o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022-2023.

PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU (VITR)

Namen projekta

Namen projekta je podpreti sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih.

Specifični cilji projekta za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja:

Sodelujoči partnerji v projektu:

  • Ministrstvo za okolje in prostor
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Center RS za poklicno izobraževanje
  • Zavod Republike Slovenije za šolstvo
  • Andragoški center Republike Slovenije
  • Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Obdobje izvajanja projekta:

Finančna podpora:

Projekt je financiran v okviru ukrepa 3.5 Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023  698.500,00 eur.

Views: 15
Dostopnost