horso by themepul

MEPI – Mednarodno priznanje za mlade

To je program osebnega razvoja mladih, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, katerega način izkoriščanja močno vpliva na to, v kakšno osebo se bo mladostnik razvil.

Vodja projekta Polona Maarkovič

Views: 2
Dostopnost