horso by themepul

Rezultati z državnega tekmovanja: STROGO ZAUPNO IN MATEMČEK

MATEMČEK

Na šolskem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti (Matemček) je sodelovalo 26 učencev od 1. do 9. razreda.

Učenci so bili na šolskem tekmovanju zelo uspešni, saj se je 11 učencev uvrstilo na državno tekmovanje.

Državno tekmovanje je potekalo na šoli pod strogim nadzorom.

Znani so uradni rezultati z državnega tekmovanja:

  •  2 učenca sta dosegla zlati državni priznanji

Erik Totter 7. a (100%), Nikola Štotl, 1. a (89%)

  • 3 učenci so dosegli srebrno državno priznanje

David Ponikvar (1.a), Ana Ribič (5.a), Ikki Nakajima Dimc (3.a)

  •  6 učencev je doseglo priznanje za sodelovanje

Nika Kušar 2.a, Tine Ronchi 4.b, Nikita Žužman 5.b, Maj Abbas Jokhadar (8.b), Tilen Totter (9.a)

STROGO ZAUPNO

Na šolskem tekmovanju iz kriptografije (Strogo zaupno) je sodelovalo 23 učencev od 1. do 9. razreda.

Učenci so bili na šolskem tekmovanju zelo uspešni, saj se je kar 18 učencev (op. na tekmovanju je bilo 15 učencev) uvrstilo na državno tekmovanje.

Državno tekmovanje je potekalo na Osnovni šoli Komenda.

Znani so uradni rezultati z državnega tekmovanja:

  •  1 učenec je dosegel zlato državno priznanje

Jaka Mlekuž (8. b)

  • 8 učencev je doseglo srebrno državno priznanje

Nikola Štotl (1.a), Blaž Pintač (2.a), Žana Dekleva (3. a), Špela Pintač (6.a), Erik Totter (7.a), Uroš Jugović (8. b), Svit Mlekuž (8. b), Tilen Totter (9.a)

  •  5 učencev je doseglo priznanje za sodelovanje

Tomi Nakajima Dimc (1.a), Nika Kušar 2.a, Tine Ronchi 4.b, Nikita Žužman 5.b, Ela Ronchi (7.b)

VSEM TEKMOVALCEM ISKRENO ČESTITAM ZA NJIHOVE DOSEŽKE!

Vodja tekmovanja na šoli: Bernarda Menegalija

Dostopnost