horso by themepul

Zbiralna akcija odsluženih baterij

V SKLOPU EVROPSKEGA TEDNA ZMANJŠEVANJA ODPADKOV BO NA NAŠI ŠOLI OD 22. DO 26. 11. 2021 POTEKALA

ZBIRALNA AKCIJA STARIH/ODSLUŽENIH BATERIJ.

BATERIJE BOMO ZBIRALI V EKO KOTIČKU, V ZA TO PRIPRAVLJENEM MODREM ZBIRALNIKU NA ŠOLI.

SODELUJTE TUDI VI IN PRISPEVAJTE SVOJ DELČEK K OHRANJANJU NARAVE.

EKO ŠOLA

Dostopnost