horso by themepul

Napoved obveznega samotestiranja učencev v šoli

Spoštovani starši,

najprej iskrena zahvala vsem, ki podpirate prizadevanja našega zdravstva in s tem tudi naše ukrepe za preprečevanje širjenja virusa znotraj šole. 

Hvala, ker zaupate svojim otrokom in nanje vplivate, da sprejemajo in spoštujejo potrebna pravila in ukrepe. Z njimi ščitijo, ščitimo sebe, svoje vrstnike, učitelje in nenazadnje tudi svojce doma, ki morda niso tako trdnega zdravja, da bi naravno prekuževanje lahko preživeli.

Otroci v šoli niso prestrašeni in nimajo večjih težav pri spoštovanju ukrepov. Manjše stiske z razumevanjem sprejmemo in jih olajšamo. Tudi samotestiranje bo zanje le še en nov izziv, kakršne navadno sprejemajo z zvedavo radovednostjo. Ob tem naj poudarim, da je šola dolžna izvajati odloke, dokler jih ustavno sodišče ne prekliče. S sprejemom ravnateljevanja sem se zavezala tudi k tej odgovornosti.

Kot veste, je  vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021). Otrokom, katerih starši ne dovolite samotestiranja v šoli in nošenja mask, bo od srede dalje do preklica zapovedan pouk na daljavo. Tega bomo lahko zagotavljali le ob minimalni podpori šole. Sicer pa je odlok povzet v okrožnici, ki jo dodajam. OKROŽNICA

Pobuda ravnateljev, kot odziv na sprejeti odlok in s katero smo se zavzemali za samotestiranje doma vsaj za mlajše učence, žal ni bila uslišana, obvezno samotestiranje v šoli so le zamaknili za dva dneva (na sredo, 17. 11. 2021).

Dopisu je dodan protokol samotestiranja, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje. PROTOKOL Če do sedaj še niste uspeli oz. se niste želeli z otrokom pogovoriti o tem, kako samotestiranje poteka, predlagam, da to storite, čim prej, pri čemer vam je lahko v pomoč video na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočam, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti sam izvede; po opravljenem testu lahko z istimi pripomočki postopek še nekajkrat ponovi za vajo. S tem bo vaš otrok v šoli ob samotestiranju bolj sproščen in samozavesten, pa tudi mi bomo postopek z veliko učenci v razredu lažje pravilno izpeljali.

Nenazadnje, da bo vaš otrok lahko nadaljeval s poukom v šoli, potrebujemo vaše soglasje za samotestiranje. V ta namen ste prejeli  obrazec za vašo izjavo, ki ga bo v torek vaš otrok v tiskani obliki prinesel v šolo in oddal razredniku. OBRAZEC

Kljub težkim zdravstvenim razmeram si šolniki želimo otroškega vrveža v šolskih stavbah, ko pouk poteka v šoli, v varnem in spodbudnem okolju. To pa nam bo uspelo le z vašo podporo.

Zaključim pa naj z mnenjem enega izmed staršev, ki  je prejšnji teden zapisal:

»Želim, da zdržite, zdržimo v teh res nenaklonjenih časih. Žalosti me, da si jih otežujemo še z močno deljenimi mnenji, brez občutka za sočloveka in skupno dobro. Vem, postajamo utrujeni in siti vsega. Ampak še vedno smo ljudje, bi morali ostati ljudje, človek človeku in človek za človeka – z zaupanjem v stroko (tako zdravstveno kot pedagoško) in ljubeznijo do sočloveka (saj smo družbena bitja).«

Skupaj nam bo uspelo!

Sonja Šorli, ravnateljica

Dokumenti:

ODLOK

PROTOKOL

SOGLASJE/NESOGLASJE

Dostopnost