horso by themepul

Spoštovani učenci in starši!

Na podlagi okrožnice MIZŠ, prejete 3. 3. 2021, vas obveščamo, da je s spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki prične veljati 5. 3. 2021, uporaba zaščitnih mask za učence/učenke od 6. razreda OŠ oz. od dopolnjenega 12. leta dalje v vseh razredih obvezna. Prav tako je, kot je to bilo do sedaj, zaščitna maska obvezna za vse učitelje in druge zaposlene na šoli. Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za otroke od 1. do 5. razreda OŠ, izključno ko so v matičnem oddelku.

Še naprej velja, da v šolo prihajajo le zdravi učenci. Vsako odsotnost otroka javite še isti dan razredniku ali v tajništvo, saj moramo vedeti razlog, zaradi lažje organizacije dela in protokolov v primeru okužbe.

Vljudno vas prosimo, da nam s spoštovanjem odlokov pomagate uresničevati in zagotavljati čim bolj varno okolje za učence in tudi zaposlene, saj je, verjamem, želja vseh nas, da to šolsko leto zaključimo v šoli.

Zahvaljujem se vam za veliko mero potrpežljivosti, razumevaje in sodelovanje.

Sonja Šorli, ravnateljica

Dostopnost