horso by themepul

Dragi učenci, spoštovani starši!

Približuje se dan, ko se bodo ponovno odprla šolska vrata. Za lažji začetek vam posredujemo nekaj informacij.

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli informacije, smernice in priporočila o izvedbi pouka v šolskem letu 2020/2021.

Pouk bo potekal po modelu B. Ta bo potekal skladno z omejitvami, ki jih določa Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pouk bo tako potekal v matičnih učilnicah, po urniku, ki v največji možni meri preprečuje mešanje učencev med seboj. Učenci med odmori ostajajo v učilnicah.

Obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

  1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
  2. Otroku ni bila odrejena karantena.
  3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
  4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.

Do prvih roditeljskih sestankov bomo pripravili spletno šolsko Publikacijo, kjer boste našli osnovne podatke. Veliko informacij lahko nadete tudi na spletni strani šole, ki jo redno dopolnjujemo.

Dostopnost