horso by themepul

Nagovor ravnateljice

Spoštovani učenci, starši in učitelji!

Še pred dobrim mesecem dni ni nihče od nas razmišljal, da bomo prve pomladanske dni pričakali v trenutkih negotovosti in strahu, ki nam jih je povzročil nevarni virus.

Teden drugačnega učenja je za nami. Vsi na šoli smo stopili skupaj k reševanju nastalih težav. Učitelji so pripravili nešteto informacij, navodil, delovnih zadolžitev in tudi zanimivih nalog, ki so popestrile učenje na daljavo. Svetovalne delavke in učiteljice za dodatno strokovno pomoč so s številnimi nasveti po e- pošti ali telefonu nudile dodatno oporo in nasvete, tako učencem kot tudi staršem.

Za vas starše je bilo v teh izrednih razmerah še posebej težko, saj ste se znašli v novi situaciji in z novimi nalogami. Verjamem, da so vaši otroci znali v pravi meri opraviti vse naloge, ki so jim jih naši učitelji dnevno skrbno pripravljali. Zraven pa ste pomembno vlogo odigrali tudi vi, starši.

Zahvaljujem se vam, da ste skrbno sodelovali pri učenju na daljavo in s tem omogočili, da smo lahko skupaj optimalno omogočili učno kondicijo učencev v času, ko se klasična oblika pouka ne more izvajati.

S tako obliko dela bomo nadaljevali tudi v naslednjem tednu. Do takrat pa skrbite za zdravje vaših otrok in vaše zdravje. Upoštevajte navodila, ki so že nekaj časa na naši spletni strani in spremljajte tudi navodila, ki nam jih sporočajo mediji.

Lepo vas pozdravljam, Sonja Šorli, ravnateljica

Dostopnost