horso by themepul

Rezultati z državnega tekmovanja iz prostorske predstavljivosti – Matemček

V soboto, 23. 11. 2019, je na OŠ Sostro potekalo državno tekmovanje iz prostorske predstavljivosti. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 11 učencev. Rezultati:

  •  3 učenci so dosegli zlato državno priznanje

Žana Dekleva, 1. a (100%), Vid Verstovšek, 8. b (100%) ter Leo Verstovšek 5. b (99%);

  • 4 učenci so dosegli srebrno državno priznanje

Ikki Nakajima Dimc 1. a, Tilen Totter 7. a, Maj Abbas Jokhadar 6. b, Erik Totter 5.a;

  •  4 učenci so dosegli priznanje za sodelovanje

Nikola Davidovič 4.a, Uroš Jugović 6. b, Nikita Žužman 3. b, Tine Ronchi 2. b.

VSEM TEKMOVALCEM ČESTITAM ZA IZJEMNE DOSEŽKE! Hvala staršem, ker ste pripeljali otroke na državno tekmovanje.

Vodja tekmovanja na šoli: Bernarda Menegalija

 

Dostopnost